Legényélet, legénybandák – „Aki éjjel nagylegény volt, legyen nappal is az!”

A konfirmáció vagy a bérmálás befejezése után már legénynek számított az addigi gyermek. Ezzel megváltoztak a jogai és kötelességei. Egyre nagyobb részt kellett vállalnia a munkából, de a szórakozási lehetőségei is bővültek. Ennek az időszaknak a legfontosabb feladata és célja a felnőtt életre való előkészület volt. A legények számára a mezei munka és a nagyállattartás technikájának a megtanulása volt a legfontosabb teendő. A legényélet végét, a nősülés helyileg ideálisnak tartott ideje szabta meg. Az 1930-as években, 22-28 éves kor között volt a fiúk és a leányok házasságkötési kora.

A legényélet jellegzetes vonása volt a bandákba való szerveződés. A szervezet élén a legénybíró állt, akit meghatározott időre választottak. Mellé a rend fenntartására úgynevezett hadnagyokat választottak. Volt, ahol a bor és a pénz kezelésére is voltak tisztségviselők: a „bormester”, illetve a „kulcsár”. A legénybandák egyik legfontosabb tevékenysége a táncmulatságok szervezése és lebonyolítása volt.

A legények a legényavatás után váltak a társulás teljes jogú tagjává. A beavatás általában egy próbatétellel kezdődött. Pl.: meg kellett birkóznia a csoport vezetője által kijelölt másik legénnyle, búzát kellett lopnia vagy egyéb erőpróbát kiállnia. Ezt követően a fiú hazamegy a szüleihez, akiktől pénzt kér, majd a kocsmába megy. A legények várják már, de mintha váratlanul vagy engedély nélkül toppant volna be, kizavarják. Újból próbálkozik a belépéssel, de már kopog, és engegélyt kér, hogy megfizesse a legénysorba lépést, és megválassza a keresztapját. A korábban kiválasztott keresztapa feláll, a legények asztalához vezeti, leülteti, fejére önt egy pohár bort, a vezető pedig a csoport teljes jogú tagjává fogadja. Ezt hajnalig tartó mulatozás követi. A felavatott legénynek joga volt dohányozni, kocsmába, fonóba járni, a lányos házakat meglátogatni, a lányt táncba vinni, de az illendő viselkedésre mindig kiemelt hangsúlyt fektettek.

Az avatás időpontja a különböző tájegységekben eltérő volt. A Szigetközben és a Csallóközban aprószentek napján, sok helyen farsangkor, a búcsú vagy a regölések napján, esetleg vasárnap tartották.

 

Elérhetőségeink